OsloMet vil bli SFU for tolking og oversettelse, og starte master i oversettelse

Dessverre ble en kladd av denne bloggen publisert ved en feil i går. Her er den endelige versjonen. OsloMet er et ambisiøst universitet. Det har gitt tolkestudiet en plassering og prestisje det ellers ikke ville hatt, men også begrenset den faglige tilnærmingen til faget og måten det undervises på. Som alle ambisiøse institusjoner, ønsker OsloMet … Les mer OsloMet vil bli SFU for tolking og oversettelse, og starte master i oversettelse

Godt nytt år! Her er dagens meny: Skikkethetskrav for tolker, nedprioritering av tegnspråktolking, HR behandler anke om salærtillegg for dysleksi, nye seminarer på nett for tolker, og om å tolke Trump til japansk

Talespråktolker har ikke noe skikkethetskrav i sin utdanning, og IMDis register klarer ikke luke ut uskikkede tolker. Hvorfor ikke? Og hvordan tenker IMDi og Kunnskapsdepartementet om det? Å finne ut hvem som har ansvaret for etikk og skikkethet i yrket vårt er ikke lett, vi er delt mellom Kunnskapsdepartementet (KD), som har ansvaret for utdanningen, … Les mer Godt nytt år! Her er dagens meny: Skikkethetskrav for tolker, nedprioritering av tegnspråktolking, HR behandler anke om salærtillegg for dysleksi, nye seminarer på nett for tolker, og om å tolke Trump til japansk

Mourinhos tolk, når noen er litt sint på 10 språk, podcaster, scenenekt, og hva skjer når mafiaen inntar tinghuset

Tolken skal tolke innholdet i alt som sies, intet fortie, intet tillegge, intet endre, sier våre retningslinjer, som er for tolking mellom myndigheter og borgere. Slik er det ikke nødvendigvis i andre sammenhenger. Når man tolker for en privat kunde på f. eks. forretningsmøter eller pressekonferanser, er det kunden som bestemmer hvordan tolkingen skal skje. … Les mer Mourinhos tolk, når noen er litt sint på 10 språk, podcaster, scenenekt, og hva skjer når mafiaen inntar tinghuset

Kommentarutgave til tolkeloven, ombygging av Sandvika tinghus, tredoblet salær for dysleksi, og nyanser i engelsk

I forbindelse med at tolkeloven trer i kraft over nyttår, skal det skrives en kommentarutgave. Den føres i pennen av Assia Chelaghma, arabisk tolk, jusstudent og markedsføringsansvarlig i Mino.Jur., og Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, UiO. Nordrum bl.a. prosjektleder for satsingen på klart juridisk språk. – Vi … Les mer Kommentarutgave til tolkeloven, ombygging av Sandvika tinghus, tredoblet salær for dysleksi, og nyanser i engelsk

Tolker og rasisme, og antisemittismens lange skygge

Som en viktig aktør i rettsstaten har vi et selvstendig ansvar for hvordan vi tolker rasistiske ytringer i retten og i andre sammenhenger. En studie av hvordan tolkene i Europaparlamentet gjenga rasistiske ytringer på polsk og engelsk i tolking til polsk, engelsk og tysk, viser at tolkene har sprikende tilnærminger. Hovedtendensen var likevel at tolkene … Les mer Tolker og rasisme, og antisemittismens lange skygge

Tolkeloven og skikkethetskrav, Tolkens dag, språkdagen og salærsatsene

I lys av at tolkeloven skal tre i kraft 1. januar 2022, har Rettstolken stilt spørsmål til OsloMet og Nokut om innføring av skikkethetskrav for tolker. Mobbing i tolkemiljøet i Oslo viser at det er høyst nødvendig og på overtid at et slikt krav innføres, på linje med andre profesjonsutdanninger. Krav om skikkethet i høyere … Les mer Tolkeloven og skikkethetskrav, Tolkens dag, språkdagen og salærsatsene

Holocaust, tolking og vår tid. Til minne om Josef Berg, Holocaust-overlevende og norsk tolk. Denial, filmen om hvordan jøden og forskeren vant over Holocaust-fornekteren David Irving i retten

Noen ganger er man så heldig å få oppdrag som setter i gang dype tankeprosesser, vekker viktige minner, eller inspirerer til handling. Onsdagens Holocaust-konferanse i Malmø var et slikt oppdrag. Annen verdenskrig og de ufattelig omfattende massedrapene den førte med seg, er uvesentlig for de fleste i dag, mange vet ikke engang helt hva Holocaust … Les mer Holocaust, tolking og vår tid. Til minne om Josef Berg, Holocaust-overlevende og norsk tolk. Denial, filmen om hvordan jøden og forskeren vant over Holocaust-fornekteren David Irving i retten

Gratis e-ordbøker og aviser, tolker og empati, seminar om tolkeloven, filmer og bøker om rettstolking og rettsdramaer

Det er gått nesten en måned siden siste blogg - sykdom og mye jobb har skylda. Men her kommer en godbit: på Deichmann kan du få tilgang til e-ordbøker gratis! Flere av de offentlige bibliotekene har en lang rekke digitale tjenester som er unike i Europa, og til stor nytte for oss. Over 20 digitale … Les mer Gratis e-ordbøker og aviser, tolker og empati, seminar om tolkeloven, filmer og bøker om rettstolking og rettsdramaer

Gripende film om FN-tolk i Srebrenica, voldtektssak som rollespill med diskusjon, klart språk-arbeid i jussen og i NAV, og nettseminar i tolking i psykiatrisk terapi

Quo Vadis, Aida er en sterk film om en FN-tolk ved den nederlandske basen i Srebrenica i 1995 og hennes kamp for å redde sin mann og sønner ut med FN-personellet: Samtidig må hun tolke basesjefens instrukser til den bosniakiske sivilbefolkningen, som hun er overbevist om at vil bli drept om de følger ordrene. Hun … Les mer Gripende film om FN-tolk i Srebrenica, voldtektssak som rollespill med diskusjon, klart språk-arbeid i jussen og i NAV, og nettseminar i tolking i psykiatrisk terapi

Tolker i konfliktområder må beskyttes med egen konvensjon, på lik linje med journalister! Gi de afghanske tolkene opphold!

Den internasjonale tolkeorganisasjonen AIIC har siden 2009 samlet inn penger og, i samarbeid med en rekke andre organisasjoner, lobbet FN og nasjonale regjeringer og startet en underskriftskampanje for å få tolker og oversettere beskyttet av en internasjonal konvensjon, på lik linje med journalister. Verden kan ikke fungere uten oversettere og tolker. Vi bidrar til at … Les mer Tolker i konfliktområder må beskyttes med egen konvensjon, på lik linje med journalister! Gi de afghanske tolkene opphold!