Polititolking, barnetolker, Hero og lille larven AldriOsloMett – og så litt nytt om NTREG

Tingretten ga politiet medhold i saken om anbud på tolking, som Rettstolken.com skrev om i august. Det hadde dermed ikke vært nødvendig å inngå noen en gros-avtale med HERO om tolketjenester (se Rettstolken.com 4. juli), og vi tolker og våre brukere kunne ha sluppet alle ulempene det innebærer å få oppdragene gjennom et monopolbyrå. Rett24 … Les mer Polititolking, barnetolker, Hero og lille larven AldriOsloMett – og så litt nytt om NTREG

Tolkebyråene definitivt ute av rettssalen – DA innfører direktebestilling i hele landet

Og - webinar for arabisktolker pluss britisk nettseminar om polititolking Først pangnyheten om at DA tar i bruk Proweb som digital plattform for kalender- og direktebestilling av tolker. Dermed er byråene endelig ute. Brukerne får bedre kontroll på tolkenes kvalifikasjoner og arbeid, og tolkene får bedre lønns- og arbeidsforhold. Win-win! Og måtte bare Politidirektoratet melde … Les mer Tolkebyråene definitivt ute av rettssalen – DA innfører direktebestilling i hele landet

Pexip blues – praktiske tips og hvordan få betalt

Pexip er DAs (foreløpig) foretrukne program for videotolking, men det har klare begrensninger og er ikke spesielt brukervennlig. Her er et forsøk på å se hva loven sier om HMS, og på å unngå/løse de mange snags som uvegerlig oppstår i løpet av en rettsuke. Videokonferanser med simultantolking er umoden teknologi og plattformene er langt … Les mer Pexip blues – praktiske tips og hvordan få betalt

Høyesterett er viktig – selv om vi sjelden tolker der

Høyesteretts avgjørelser er bindende og uttrykker en rettsoppfatning som senere blir lagt til grunn i andre lignende tilfeller. Høyesterett er dermed en kompassnål for andre domstoler. Men er høyestrerettsdommerne upartiske? Hvordan kan vi sikre det? Aftenposten Høyesterettsdommere utnevnes av Kongen (les: regjeringen) etter innstilling fra et eksternt råd som består av dommere, advokater og legmenn, … Les mer Høyesterett er viktig – selv om vi sjelden tolker der

Tolking for barn og unge i krimsaker: litteratur og etterutdanning – og tolking i den nye domstolsstrukturen

BBC.com Tolking i barnesaker er noe av det tyngste vi gjør, enten det er foreldretvist, mishandling eller barnevern. Men vi er dessverre henvist til å finne ut av på egenhånd hvordan vi skal løse slike oppgaver og hvordan vi skal reparere oss selv etterpå. Tolker dessverre ikke underlagt noe reelt krav om faglig oppdatering - … Les mer Tolking for barn og unge i krimsaker: litteratur og etterutdanning – og tolking i den nye domstolsstrukturen

Tolking for politiet: brøyting, advokatvirksomhet og husvask – kvalifiserer alt dette? Vi kan misunne skrivetolker og direktetekstere

Kilder: Folkebladet.no; Infobilde.no, Laws in texas.com For en måned siden skrev jeg om Lime-saken og om "tolkebyrået" Aba Consulting, der eieren bl.a. brukte ansatte i brorens advokatbyrå, Rogstad, til å tolke. Rogstad brukte et påfallende høyt antall tolketimer, og brødrene fakturerte med gaffel. Et annet eksempel er Sibella AS, byrået som ikke har noen tolker … Les mer Tolking for politiet: brøyting, advokatvirksomhet og husvask – kvalifiserer alt dette? Vi kan misunne skrivetolker og direktetekstere

Tolking og hørselsskader

Den internasjonale tolkeorganisasjonen AIIC har gjennomført en studie av hørselsskader blant tolker som følge av akustisk sjokk. De umiddelbare skadene omfatter sterkt ubehag, forbigående nedsatt hørsel, smerter i nakke, kjeve og stikkende smerter i øret, svimmelhet og kvalme. Senskadene inkluderer overfølsomhet for lyder, tinnitus, permanent hørselstap, muskelsmerter i nakke og rundt øret, og kronisk hodepine. … Les mer Tolking og hørselsskader

Falske tolkebyråer undergraver profesjonen

Det er store penger i tolking for offentlig sektor. Justissektoren er et fett marked, og "tolkebyråer" skyr ingen midler for å få en bit av kaka. Det skader oss på pengepungen og det skader vår profesjon og vårt omdømme. Pass på hvem du tar oppdrag for! Det ferskeste eksemplet er fra Lime-saken, Norges største sak … Les mer Falske tolkebyråer undergraver profesjonen

Rettstolken truet med politianmeldelse og rettssak av wannabe tolkebyrå

I juli skrev jeg om Sibella AS, et selskap som ifølge Proff.no driver med bedriftsrådgivning. De vil så gjerne inn på tolkemarkedet. Selskapet hadde i 2018 kr 14 000 i eiendeler, gikk med tap og hadde ingen ansatte. Et skallselskap, med andre ord. Ifølge NRK Dagsrevyen tilbyr Sibella også tolketjenester, men den opplysningen må de … Les mer Rettstolken truet med politianmeldelse og rettssak av wannabe tolkebyrå

Stille i retten i pysjamas? Caps og solbriller? Kjole og hvitt?

Og maskinoversettelse av tale - funker det nå? Retten har sin egen dresskode - men hva med rettsmøter på videolink? Hva gjelder da? Sjekk ut et gratis tale-til-tekst oversetterprogram med omfattende corpus på fransk, engelsk, tysk, russisk, spansk, italiensk, tyrkisk, persisk, svensk, mongolsk, kinesisk, arabisk, katalansk, portugisisk, walisisk, estisk, persisk, indonesisk, japansk, latvisk, slovensk og … Les mer Stille i retten i pysjamas? Caps og solbriller? Kjole og hvitt?