Kommentarutgave til tolkeloven, ombygging av Sandvika tinghus, tredoblet salær for dysleksi, og nyanser i engelsk

I forbindelse med at tolkeloven trer i kraft over nyttår, skal det skrives en kommentarutgave. Den føres i pennen av Assia Chelaghma, arabisk tolk, jusstudent og markedsføringsansvarlig i Mino.Jur., og Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, UiO. Nordrum bl.a. prosjektleder for satsingen på klart juridisk språk. – Vi … Les mer Kommentarutgave til tolkeloven, ombygging av Sandvika tinghus, tredoblet salær for dysleksi, og nyanser i engelsk

Tolker og rasisme, og antisemittismens lange skygge

Som en viktig aktør i rettsstaten har vi et selvstendig ansvar for hvordan vi tolker rasistiske ytringer i retten og i andre sammenhenger. En studie av hvordan tolkene i Europaparlamentet gjenga rasistiske ytringer på polsk og engelsk i tolking til polsk, engelsk og tysk, viser at tolkene har sprikende tilnærminger. Hovedtendensen var likevel at tolkene … Les mer Tolker og rasisme, og antisemittismens lange skygge

Tolkeloven og skikkethetskrav, Tolkens dag, språkdagen og salærsatsene

I lys av at tolkeloven skal tre i kraft 1. januar 2022, har Rettstolken stilt spørsmål til OsloMet og Nokut om innføring av skikkethetskrav for tolker. Mobbing i tolkemiljøet i Oslo viser at det er høyst nødvendig og på overtid at et slikt krav innføres, på linje med andre profesjonsutdanninger. Krav om skikkethet i høyere … Les mer Tolkeloven og skikkethetskrav, Tolkens dag, språkdagen og salærsatsene

Holocaust, tolking og vår tid. Til minne om Josef Berg, Holocaust-overlevende og norsk tolk. Denial, filmen om hvordan jøden og forskeren vant over Holocaust-fornekteren David Irving i retten

Noen ganger er man så heldig å få oppdrag som setter i gang dype tankeprosesser, vekker viktige minner, eller inspirerer til handling. Onsdagens Holocaust-konferanse i Malmø var et slikt oppdrag. Annen verdenskrig og de ufattelig omfattende massedrapene den førte med seg, er uvesentlig for de fleste i dag, mange vet ikke engang helt hva Holocaust … Les mer Holocaust, tolking og vår tid. Til minne om Josef Berg, Holocaust-overlevende og norsk tolk. Denial, filmen om hvordan jøden og forskeren vant over Holocaust-fornekteren David Irving i retten

Gratis e-ordbøker og aviser, tolker og empati, seminar om tolkeloven, filmer og bøker om rettstolking og rettsdramaer

Det er gått nesten en måned siden siste blogg - sykdom og mye jobb har skylda. Men her kommer en godbit: på Deichmann kan du få tilgang til e-ordbøker gratis! Flere av de offentlige bibliotekene har en lang rekke digitale tjenester som er unike i Europa, og til stor nytte for oss. Over 20 digitale … Les mer Gratis e-ordbøker og aviser, tolker og empati, seminar om tolkeloven, filmer og bøker om rettstolking og rettsdramaer

Gripende film om FN-tolk i Srebrenica, voldtektssak som rollespill med diskusjon, klart språk-arbeid i jussen og i NAV, og nettseminar i tolking i psykiatrisk terapi

Quo Vadis, Aida er en sterk film om en FN-tolk ved den nederlandske basen i Srebrenica i 1995 og hennes kamp for å redde sin mann og sønner ut med FN-personellet: Samtidig må hun tolke basesjefens instrukser til den bosniakiske sivilbefolkningen, som hun er overbevist om at vil bli drept om de følger ordrene. Hun … Les mer Gripende film om FN-tolk i Srebrenica, voldtektssak som rollespill med diskusjon, klart språk-arbeid i jussen og i NAV, og nettseminar i tolking i psykiatrisk terapi

Tolker i konfliktområder må beskyttes med egen konvensjon, på lik linje med journalister! Gi de afghanske tolkene opphold!

Den internasjonale tolkeorganisasjonen AIIC har siden 2009 samlet inn penger og, i samarbeid med en rekke andre organisasjoner, lobbet FN og nasjonale regjeringer og startet en underskriftskampanje for å få tolker og oversettere beskyttet av en internasjonal konvensjon, på lik linje med journalister. Verden kan ikke fungere uten oversettere og tolker. Vi bidrar til at … Les mer Tolker i konfliktområder må beskyttes med egen konvensjon, på lik linje med journalister! Gi de afghanske tolkene opphold!

Sametingets anbud på tolking, PU og reisekostnader, litt meglerpreik, film- og boktips, og nettseminarer om polititolking

Sametinget i Karasjok er Norges eneste organ med fast tolking mellom fire språk: norsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk Sametinget i Karasjok Sametinget er et politisk redskap som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folket. Det møter fire ganger i året i ca to uker. Mesteparten av tolkingen … Les mer Sametingets anbud på tolking, PU og reisekostnader, litt meglerpreik, film- og boktips, og nettseminarer om polititolking

Farlige feller i tolkekontrakter, betaling for forberedelser og når rettsmøtet slutter tidlig, uforsiktig bruk av telefon, nye satser hos PU, gratis kurs for tolker og en snill harselas om kulturkollisjoner

De færreste av oss får direkte kontrakt med oppdragsgiver, oftest går oppdraget gjennom et byrå eller en kollega. Her er et par tips om hvordan du kan unngå feller. Byråer Politidistrikter og andre myndigheter landet rundt har inngått rammeavtaler med tolkebyråer etter anbudskonkurranser, og vi tolker må dermed registrere oss hos hvert enkelt byrå for … Les mer Farlige feller i tolkekontrakter, betaling for forberedelser og når rettsmøtet slutter tidlig, uforsiktig bruk av telefon, nye satser hos PU, gratis kurs for tolker og en snill harselas om kulturkollisjoner

Nytt tolkeanlegg i alle landets domstoler – uheldige løsninger

Ble noen tolker konsultert i det hele tatt? Rettstolken har sendt følgende brev til DA, Borg og Otir, med håp om at vi som bruker kabinene og tolkeutstyret, kan få et ord med i laget slik at begge holder profesjonell standard, og ikke bare bestemmes av noen som ikke har teknisk tolkefaglig kompetanse. Domstolsadministrasjonen er … Les mer Nytt tolkeanlegg i alle landets domstoler – uheldige løsninger