Tolk vant i sak om salær for avlyst sak; skrivetolk vant mot NAV om betalingsform; EUs tolker med midlertidig avtale etter streik på grunn av elendig lydkvalitet ved skjermtolking; tolkekurs i Cambridge; Boris og bremsene; teaterforestilling i London for de heldige, og nye lover på engelsk

Salær for avlyst rettstolking etter full sats I mars avsa Gulating lagmannsrett dom i sak reist av en kollega Bård A Skjeggestad om salær ved avlyst oppdrag. Kollegaen vant, og avlyste oppdrag skal nå betales med tre ganger full sats, ikke tolkesatsen. Takk til Bård for heroisk innsats! Dommen kan leses her: https://lovdata.no/dokument/LGSIV/avgjorelse/lg-2023-13498?q=LG-2023-13498 Men dette … Les mer Tolk vant i sak om salær for avlyst sak; skrivetolk vant mot NAV om betalingsform; EUs tolker med midlertidig avtale etter streik på grunn av elendig lydkvalitet ved skjermtolking; tolkekurs i Cambridge; Boris og bremsene; teaterforestilling i London for de heldige, og nye lover på engelsk

Salærsatsen for rettstolking foreslått nedsatt; IMDis rapport om tolkers arbeidsforhold; EU omgår avtalen med aiic, som har streiket pga dårlig lyd ved fjerntolking; amerikansk tolkefirma rekrutterer i Norge med slavekontrakter; tolkeseminar om tolkens psykiske helse; husleiekontrakten på 12 språk; universitetsutdanning i prostitusjon; og ny bok om helsetolking for tyrkiske tolker

Hei, alle lesere, mye jobb gjør at bloggen kommer sjeldnere nå enn før. Omlegging av nettstedet gjør også at jeg ikke har funnet ut hvordan jeg legger inn farger og andre fonter, derfor en visuelt kjedelig blogg denne gangen. Men sjekk innholdet! Snart kommer det nye lover på engelsk her også. Salærsatsen forslås nedsatt i … Les mer Salærsatsen for rettstolking foreslått nedsatt; IMDis rapport om tolkers arbeidsforhold; EU omgår avtalen med aiic, som har streiket pga dårlig lyd ved fjerntolking; amerikansk tolkefirma rekrutterer i Norge med slavekontrakter; tolkeseminar om tolkens psykiske helse; husleiekontrakten på 12 språk; universitetsutdanning i prostitusjon; og ny bok om helsetolking for tyrkiske tolker

OsloMet latest news og markedet for tolketjenester, nye lover på engelsk, husleiekontrakten på 8 språk, universitetsutdanning i prostitusjon og den beste boken noensinne om rettstolking Evalueringsrapporten - tolkestudiet I 2021 ble det i regi av IMDi gjennomført en undersøkelse av tolkers arbeidsforhold og marked, som kom med en rekke konklusjoner og anbefalinger. Et overraskende funn … Les mer

Ingen søknad om SFU i tolking, men hvor ble det av evalueringen? Ingen ny tolkestudie-dekan ennå. Fullstendig rettsløshet for tolker? Ny trakasseringssak med samme tolk Tolkeutdanning i ukrainsk Hvordan lage en skrivemaskin for kinesisk, som har over 4000 tegn? og hvordan klarspråk kan tilsløre virkeligheten

I forrige blogg etterspurte jeg den eksterne evalueringen av tolkestudiet, som ble bebudet ferdig i januar. Den er fortsatt ikke ferdig, og Rettstolken har (igjen) spurt instituttleder Hilde Arntsen om når den kommer. Vi venter i spenning! Ingen SFU-søknad fra tolkeutdanningen Sammen er vi faktisk noen jævler på forskningsbasert undervisning og innovative undervisningsmetoderProfessor ved tolkeutdanningen, … Les mer Ingen søknad om SFU i tolking, men hvor ble det av evalueringen? Ingen ny tolkestudie-dekan ennå. Fullstendig rettsløshet for tolker? Ny trakasseringssak med samme tolk Tolkeutdanning i ukrainsk Hvordan lage en skrivemaskin for kinesisk, som har over 4000 tegn? og hvordan klarspråk kan tilsløre virkeligheten

Hard kamp om toppjobb på tolkefeltet, evalueringsrapporten som aldri blir ferdig, nettmøte om etikk i Eulita, den dyslektiske advokaten, ny versjon av Zoom med bedre tolkefunksjoner, momsing av tolking for utenlandske byråer, og nye lover på engelsk

Men aller først, våre varmeste tanker og solidaritet med våre ukrainske kolleger. Ord er for små, tårene for mange. Krigen har revet skorpen av gamle sår for mange av oss som har opplevd krig på nært hold, og i vårt yrke er det mange. Vi føler med dere, og aner angsten og fortvilelsen deres. Våre … Les mer Hard kamp om toppjobb på tolkefeltet, evalueringsrapporten som aldri blir ferdig, nettmøte om etikk i Eulita, den dyslektiske advokaten, ny versjon av Zoom med bedre tolkefunksjoner, momsing av tolking for utenlandske byråer, og nye lover på engelsk

Samiske parlamentarikere får mer taletid – hva med tolkene?

Ny dekan for fakultet for bl.a tolkeutdanning ved OsloMet - forts. følger neste nr! Ekstern evaluering av tolkeutdanningen ved OsloMet - hvor blir det av rapporten? Ny ISO for simultantolking - nyttig også for oss! Legeforeningen bør stille krav til tolkene Doktoravhandling om video-tolking Hvordan be om unnskyld uten å gjøre det I Sametinget tolkes … Les mer Samiske parlamentarikere får mer taletid – hva med tolkene?

OsloMet vil bli SFU for tolking og oversettelse, og starte master i oversettelse

Dessverre ble en kladd av denne bloggen publisert ved en feil i går. Her er den endelige versjonen. OsloMet er et ambisiøst universitet. Det har gitt tolkestudiet en plassering og prestisje det ellers ikke ville hatt, men også begrenset den faglige tilnærmingen til faget og måten det undervises på. Som alle ambisiøse institusjoner, ønsker OsloMet … Les mer OsloMet vil bli SFU for tolking og oversettelse, og starte master i oversettelse

Godt nytt år! Her er dagens meny: Skikkethetskrav for tolker, nedprioritering av tegnspråktolking, HR behandler anke om salærtillegg for dysleksi, nye seminarer på nett for tolker, og om å tolke Trump til japansk

Talespråktolker har ikke noe skikkethetskrav i sin utdanning, og IMDis register klarer ikke luke ut uskikkede tolker. Hvorfor ikke? Og hvordan tenker IMDi og Kunnskapsdepartementet om det? Å finne ut hvem som har ansvaret for etikk og skikkethet i yrket vårt er ikke lett, vi er delt mellom Kunnskapsdepartementet (KD), som har ansvaret for utdanningen, … Les mer Godt nytt år! Her er dagens meny: Skikkethetskrav for tolker, nedprioritering av tegnspråktolking, HR behandler anke om salærtillegg for dysleksi, nye seminarer på nett for tolker, og om å tolke Trump til japansk

Mourinhos tolk, når noen er litt sint på 10 språk, podcaster, scenenekt, og hva skjer når mafiaen inntar tinghuset

Tolken skal tolke innholdet i alt som sies, intet fortie, intet tillegge, intet endre, sier våre retningslinjer, som er for tolking mellom myndigheter og borgere. Slik er det ikke nødvendigvis i andre sammenhenger. Når man tolker for en privat kunde på f. eks. forretningsmøter eller pressekonferanser, er det kunden som bestemmer hvordan tolkingen skal skje. … Les mer Mourinhos tolk, når noen er litt sint på 10 språk, podcaster, scenenekt, og hva skjer når mafiaen inntar tinghuset

Kommentarutgave til tolkeloven, ombygging av Sandvika tinghus, tredoblet salær for dysleksi, og nyanser i engelsk

I forbindelse med at tolkeloven trer i kraft over nyttår, skal det skrives en kommentarutgave. Den føres i pennen av Assia Chelaghma, arabisk tolk, jusstudent og markedsføringsansvarlig i Mino.Jur., og Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, UiO. Nordrum bl.a. prosjektleder for satsingen på klart juridisk språk. – Vi … Les mer Kommentarutgave til tolkeloven, ombygging av Sandvika tinghus, tredoblet salær for dysleksi, og nyanser i engelsk