Bergenstolk fikk erstatning etter «feil» kontrakt og ulovlig oppsigelse – sjekk din egen kontrakt! Og noen nyttige lenker til glossarer og gratis aiic-seminar om lytting for tolker

Tolken hadde en såkalt null-timerskontrakt, men hadde likevel jobbet i full stilling i ni år. Da hun protesterte på at en stilling, som bare ble utlyst internt, ble gitt til en vikar med langt mindre erfaring, ble hun sagt opp på dagen per epost!

Tolken hyret advokat, inngikk forlik og fikk utbetalt i alt 110 000 kroner.

Rettstolken har fått tilgang til dokumentene i saken, og her er det mange betenkelige sider ved kommunens saksbehandling som kolleger bør merke seg.

For det første kan man ikke gå i et «vikariat» i evig tid. Midlertidige ansettelser kan ikke overstige 12 måneder, enten man kaller det rammeavtale, null-timerskontrakt, eller noe annet.

Arbeidstilsynet skriver: Etter de 12 månedene kan arbeidsforholdet avsluttes eller arbeidstakeren kan ansettes fast eller i en av de midlertidige stillingene beskrevet over. Hvis arbeidstakeren ikke får tilbud om ny stilling, kan ikke arbeidsgiveren ansette en ny i midlertidig stilling på generelt grunnlag til å utføre arbeidsoppgaver av samme art.

For det andre skal oppsigelser ikke skje per epost.

Her er hva loven sier:

En lovlig oppsigelse må være saklig begrunnet.

Saken skal drøftes med arbeidstakeren før arbeidsgiver tar beslutningen om oppsigelse. Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev.

Oppsigelsen skal gi en orientering om

  • adgangen til å kreve forhandlinger og reise søksmål
  • hvilke frister som gjelder for forhandlinger og søksmål
  • hvem et eventuelt søksmål skal rettes mot
  • retten til å fortsette i stillingen mens forhandlinger eller søksmål pågår.

I tillegg har arbeidstakeren rett på oppsigelsestid: Oppsigelsestiden henger sammen med hvor lenge arbeidstakeren har vært ansatt og arbeidstakerens alder. Reglene om oppsigelsestid gjelder også for midlertidig ansatte når arbeidsforholdet avsluttes før avtalens utløp. Disse fristene gjelder så lenge det ikke er gjort skriftlig avtale om lengre oppsigelsesfrister.

For det tredje har en oppsagt i mange tilfeller, og i denne tolkens tilfelle spesielt, fortrinnsrett til ny stilling.

Her brøt Bergen kommune loven ved å tilby stillingen til en med kortere ansiennitet, og ved at den ikke ble utlyst i henhold til retningslinjene for offentlige virksomheter.

Tolken har fått en sluttattest som ikke fyller lovens krav og som inneholder faktiske feil. Kommunen nekter å rydde opp.

Da tolken engasjerte advokat, ble det endelig holdt forhandlingsmøter, men kommunen forsøkte å sensurere referatet fra møtet. Her det endelige referatet, med de sensurerte innvendingene fra tolken og advokaten og kommunens innrømmelse av at kontraktsforholdet ikke fylte lovens krav, som kommunen til slutt skrev under på:

  • Arbeidsgiver brukte begrepet feilformulert kontrakt. Men advokaten brukte begrepet ulovlig kontrakt og syntes det var fint at Bergen kommune erkjente at de ville ordne opp i dette. Dette er en type kontrakt som er ulovlig og det er fint at Bergen kommune vil begynne å rydde opp.
  • Da arbeidstaker tok opp saken, begynte arbeidsgiver å forklare innholdet i rammeavtalen. Arbeidstaker påpekte at intensjonen med møte 6 mars mellom arbeidsgiver og arbeidstaker var å forklare innholdet i den såkalte rammeavtalen. Men arbeidstaker kjente ikke innholdet i avtalen før saken vedrørende forbigåelse begynte med tolketjenesten.

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/oppsigelse/

Timekontrakter som den nedenfor, brukes av mange kommuner, og er ulovlig. Sjekk din egen kontrakt!

Så noen lenker til relevante glossarer og info på flere språk

Arbeidstilsynet har en side som heter Working in Norway: Your rights and obligations

Her finner du relevant informasjon (og nyttig vokabular) på følgende språk:

| 🇬🇧 English | 🇳🇴 Norwegian | 🇧🇬 Bulgarian | 🇪🇪 Estonian  | 🇱🇹 Lithuanian | 🇷🇴 Romanian 
| 🇵🇱 Polish | 🇷🇺 Russian

Og her er en europeisk HMS/arbeidslivsside på flere språk, inkludert norsk:

https://osha.europa.eu/en/tools-and-resources/eu-osha-thesaurus

Utdanningsdirektoratet – ordbok norsk-engelsk for grunnskolen

https://www.udir.no/verktoy/ordbok/

Vil du høre på en sak i Høyesterett? Her er lenken:

https://www.domstol.no/en/enkelt-domstol/supremecourt/attend-a-hearing/

Åpent seminar om lytting for tolker og talere

Seminaret organiseres av den internasjonale tolkeforeningen AIIC og er gratis og åpent for alle. Sett av 24. juni kl 18.00 London time! Her er omtalen:

Hearing and listening play a vital role at every stage of our lives – in the acquisition of native and foreign languages, in the voice, balance and motor skills, in concentration and, last but not least, in communication. Those who fail to hear or – worse – listen well may suffer from a range of complaints. At a young age, these may manifest themselves in difficulties speaking, reading and spelling, leading to perception and processing disorders and even to problems with movement, to isolation and burnout. Listening is involved in many processes in the body – including coping with stress. This is because the ears are directly connected to the vagus nerve, which contributes to regulating the stress level of our entire system, affecting many internal organs in the process. The older we get, the more difficult it is to pick up higher frequencies, depriving our ears of an important source of stimulation.

For professional speakers and listeners, an additional factor is the above-average strain placed on the ears and voice. And if the technical prerequisites for good understanding are inadequate, it poses a real threat to our capacity for lifelong listening.

During the webinar, listening trainer Claudia Krüger will describe these relationships, offer some everyday support options and explain the main features of the Tomatis Method, including how to look after your ears so that they will continue to function well throughout your life.

Her er lenken til seminaret som forhindrer at ørene kjennes slik ut etter en dag på Pexip:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_F01qbCCDT_qigImgAW3YUA

Publisert 12.06.2021

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s