OsloMet-krav i offentlige anbud om konferansetolking, nye glossarer og noen podcaster

Jeg skrev i forrige blogg om faren ved at ett, eneste universitet kontrollerer vår utdanning med og tilgang til arbeid i offentlig sektor med jernhånd, men nå ser vi konturene av at studier fra OsloMet også kan bli eneste kvalifikasjon for arbeid også utenfor denne sektoren.

I anbudsinsinnbydelser om tolking under konferanser organisert av offentlige eller halvoffentlige institusjoner, som f. eks. universiteter, inngår nå tidvis krav om registrering in NTREG.

Det betyr at tolker som har langt bedre utdanning fra utenlandske institusjoner, ikke er kvalifisert til å delta i anbudskonkurransen, om de ikke har kurs fra OsloMet.

Dette er blodig ironi, all den tid argumentet fra NOKUT og NTREG for ikke å godkjenne utenlandsk tolkeutdanning er at det er utdanning i konferansetolking, ikke kontakttolking. Så hvordan kan dette henge sammen?

Dette er desto mer påfallende fordi OsloMet ikke tilbyr kurs i konferansetolking hverken konsekutivt eller simultant, det ligger utenfor deres mandat. Det er forøvrig heller ikke mulig å lære konferansetolking via nettkurs og helgesamlinger, det krever hard, langvarig og intens praktisk trening under ledelse av erfarne og kvalifiserte, praktiserende konferansetolker.

Bachelorstudiene i tolking i andre, europeiske land varer typisk 3-4 år, på heltid, og mastergraden ytterligere to, også på heltid.

Det betyr ikke at studenter ved OsloMet ikke er kvalifiserte til å tolke på konferanser, det er det flere som er, men ikke i kraft av sine OM-studier, snarere tvert imot.

Hvordan et så irrelevant krav som beståtte kurs fra OsloMet kan finne veien inn i en anbudsinnbydelse om konferansetolking burde være en gåte – det er det dessverre ikke. Universitetet driver aggressiv revirmarkering og er bekymringsfullt dyktige på nettopp det.

Forskriften om kvalifikasjoner som skal registreres i NTREG er fra juli 2020. Det er ikke for sent å snu før dette ender i en flaskehals av dimensjoner, både i kvalitet og kvantitet, med frustrerte tolker og brukere som avspises med ufullstendige og derfor villedende opplysninger om tolkenes reelle kvalifikasjoner.

OsloMet er kritisk til monopol – men bare andres

Noen universiteter har enerett på visse profesjonsstudier, som juss, psykologi og medisin, i kraft an den såkalte gradsforskriften. Den regulerer hvilke universiteter som kan tilby hva, men ikke i noe tilfelle er et profesjonsstudium regulert til ett, eneste studiested.

Når samfunnet i økende tempo løser oppgavene på nye måter, må utdanningstilbudet være i kontinuerlig forbedring og videreutvikling. Bare slik kan vi sikre å møte samfunnets behov. Vi må stadig tenke nytt både om innholdet i utdanningene og om undervisningsmetodene. (…) Utdanningene må preges av høy kvalitet og relevans, og være treffsikre overfor samfunnets behov, skrev rektorene ved OsloMet, UiS, Nord, UiA og USN i en felles artikkel i Khrono i august i fjor. De er alle sterkt kritiske til at bare et fåtall universiteter tilbyr visse studier.

Rektorene nevner ikke i sine argumenter at alle fag vil stå i fare for å stivne og sakke akterut dersom det ikke finnes akademisk, faglig konkurranse, der forskjellige tilnærminger utfordrer og beriker hverandre, og lar studentene velge den tilnærmingen som er mest utviklende for dem. Rektorene er bekymret for at Norge ikke har nok kvalifisert arbeidskraft i mange profesjoner. Det gjelder faktisk også tolking.

Det fremstår meningsløst at gradsforskriften skal hindre norske utdanningsinstitusjoner i å utvikle studier der Norge i dag har økt behov for kapasitet.

Tolkestudiet er ikke omfattet av gradsforskriften, men likevel underlagt et de facto monopol.

Hear, hear!

Frustrerte tolkestudenter ved OsloMet

Diskusjonen om tolkeutdanningen går friskt i Khrono for tiden, og mer vil det bli. I tillegg til debatten om OsloMets bekymringsfullt sterke innflytelse på NTREG, f. eks. slik at registeret uten å varsle noen i en periode prioriterte B-tolker med påbygningsemner fra dette universitetet ved tildeling av oppdrag som en slags B+ kategori,, i strid med registerets regler, er selve utdanningen i motvind.

Tolkestudentene er nemlig frustrert over dårlig kvalitet på undervisningen og på eksamen, og på en av sensorene ved eksamen. Strykprosenten har vært uvanlig høy. I tillegg har OsloMet uten forvarsel slått sammen to fag til ett, slik at de som strøk i dette faget, mister 30 studiepoeng i stedet for 15. Les mer på https://khrono.no/tolkestudenter-fortviler-over-darlig-kvalitet-og-mye-stryk/549988

Følg med! Det kommer mer i neste blogg. Eller i Khrono.

Terminologi og nye, oversatte lover

For noen måneder siden laget jeg en liste over oversatte lover som ikke finnes på ULOV eller Lovdata, den er nå oppdatert med bl.a. jordloven.

Nå har jeg funnet noen svært matnyttige glossarer, som jeg har lyst til å dele.

Først et på EU-språkene.

FADO – falske og ekte ID-dokumenter

EU har nylig vedtatt en forordning for samordne EU/EØS-landenes innsats for å avdekke falske ID-dokumenter. Denne forordningen er ikke oversatt til norsk ennå, men den nettbaserte referansedatabasen for falske og ekte dokumenter (FADO) , har termer på en lang rekke språk, inkludert norsk. Dette er lenken til nettstedet som forklarer hva FADO er:

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/false-and-authentic-documents-online_en

Glossaret er svært omfattende. Her har jeg slått påå act of persecution, og da får jeg opp følgende:

Lenken er: http://False and Authentic Documents Online (FADO) | Migration …ec.europa.eu › glossary_search › f…

Det ligger faktisk også på UDIs hjemmeside, men godt gjemt.

EU-glossar for asyl og migrasjon – har også norsk og arabisk

EUhar laget et interaktivt glossar for asyl og migrasjon, som kan lastes ned. Språkene er engelsk, arabisk, finsk, italiensk, tysk, latvisk, litauisk og portugisisk, men det arabiske glossaret må slås opp via en annen lenke.

absconding

Definition(s)

Action by which a person seeks to avoid administrative measures and/or legal proceedings by not remaining available to the relevant authorities or to the court.

Source(s)

Derived by EMN from the definition of ‘risk of absconding’ in Art. 3(7) of Council Directive 2008/115/EC (Return Directive)

Translations

 • BG: укриване
 • CS: útěk
 • DE: Untertauchen
 • EL: διαφυγή
 • EN: absconding
 • ES: fuga
 • ET: kõrvalehoidumine
 • FI: pakeneminen
 • FR: fuite
 • GA: éalú s.; éalaitheach a.
 • HU: engedély nélküli eltávozás / ismeretlen helyre távozás
 • IT: fuga
 • LT: pasislėpimas
 • LV: bēgšana
 • MT: ħarba
 • NL: onderduiken
 • PL: ucieczka
 • PT: fuga / evasão
 • RO: sustragere
 • SK: útek
 • SL: izogibanje
 • SV: avvikande
 • NO: unndragelse (b); unndraging (n)

Narrower Term(s)

Den nettbaserte versjonen oppdateres jevnlig og utgis bare som trykksak dersom det innføres vesentlige endringer. Noen versjoner kan lastes ned på Android og IOS.

Den siste pdf-versjonen er fra 2018 og kan lastes ned her:

English (en) pdf - 4 MB [7 MB]  og Italian (it) pdf - 4 MB [3 MB].

2015-versjonen kan lastes ned i pdf på Deutsch (de) pdf - 11.8 MB [11.8 MB] og Suomi (fi).

En tidligere pdf-versjon finnes på T Spanish (es) pdf - 4 MB [4 MB], French (fr) pdf - 4 MB [4 MB], Lithuanian (lt), Portuguese pdf - 4 MB [4 MB], and Arabic pdf - 4 MB [7 MB] .

Her er en eksempelside for kolleger med arabisk:

Translators without Borders (TWB)

TWB er en frivillig organisasjon som nå er basert i USA, og som bistår humanitære organisasjoner med terminologiarbeid, nettverksbygging mellom organisasjonene og språkressurser, og oversettertjenester i kriser og katastrofer. Et av prosjektene deres, Gamayun, er å utvikle maskinoversettelse for marginaliserte språk, i samarbeid med Cisco.

«Gamayun will integrate with many different humanitarian and development tools, enabling speakers of marginalized languages to access information freely through both voice and text. More importantly, they will be able to proactively communicate their needs, in their own language,” skriver TWB på sin hjemmeside.

«This follows a successful pilot project where TWB developed a Levantine Arabic machine translation tool for the World Food Programme. TWB and technology partners PNGK and Prompsit built a custom machine-translation tool in just six weeks, incorporating domain-specific terminology and colloquialisms from social media.»

TWB har et eget glossar for Mozambique, med oppslagsord på engelsk, mozambikansk portugisisk, ndau, nyanja, sena og shona.

Her er en tilfeldig valgt eksempelside:

Og her er en list over alle TWBs glossarer og språk:

https://glossaries.translatorswb.org/

Kurdisk, sorani, tyrkisk, arabisk, farsi, spansk, svensk og engelsk i én og samme database

Siden jeg ikke kan noen av de språkene man kan kombinere med engelsk (altså ikke svensk), kan jeg ikke gå god for kvaliteten på dette nettstedet, men tar gjerne imot tilbakemeldinger, også om noen vet om andre eller bedre nettsteder. De termene jeg slo opp (abscond, arrest), var ikke særlig vanskelige, men viser at nettstedet i allefall ikke bare har «vanlige» oppslagsord.

Nettstedet heter The Kurdish Dictionary, og kombinerer de ovennevnte språkene. Jeg klarte ikke å finne ut hvem som står bak, men de presenterer seg slik:

The Kurdish Dictionary is an online dictionary that translates words between the two Kurdish dialects of Sorani and Kurmanci and English, Arabic, Turkish, Farsi (Persian), Swedish and Spanish.

The early beta version was launched in March of 2016, and later on in November 2017, we launched the 1.0 version of the dictionary.

A majority of the database comes from Lexin, a series of dictionaries between Swedish and popular languages used by immigrants.

Her er lenken: https://www.thekurdishdictionary.com/en

Og så noen podcaster:

Dommerpodden er kanskje for nerder, men podden om hva som gjør en dom god, for eksempel, ga meg en del å tenke på.

Advokatforeningen har også en ny podcast, Fri prosedyre, som ledes av Berit Reiss-Andersen. Vel verdt å sjekke hva de legger ut, den er ganske ny.

Rosinen i pølsen til slutt for blodfans av Stephen Fry: The Crime Hub, som både har podcaster og artikler.

Her er deres sales pitch:

The Crime Hub is a website where crime fact meets crime fiction.

We have a range of written and audio content including:

 • interviews with people involved in the Criminal Justice System
 • interviews with leading crime fiction writers
 • audio short stories written by some of the leading writers in the UK and beyond and narrated by household names
 • written short stories from some of  UK’s leading crime writers 

Det de også kunne ha skrevet, er at Stephen Fry har vært i buret selv, og har laget et program om det

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0282yfy

Publisert 10.02.2021

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s