Velkommen til Rettstolken

Jeg har lenge savnet et bredere forum for å drøfte faglige og etiske spørsmål i forbindelse med tolking i justissektoren. Rettstolking, som det kalles med et samlebegrep, er stemoderlig behandlet både i kurs, formell undervisning og fagdager. Derfor har jeg opprettet denne bloggen, og håper den kan bidra til underholdning, diskusjon og opplysning. Vi kaller … Les mer Velkommen til Rettstolken