Salærsatsen for rettstolking foreslått nedsatt; IMDis rapport om tolkers arbeidsforhold; EU omgår avtalen med aiic, som har streiket pga dårlig lyd ved fjerntolking; amerikansk tolkefirma rekrutterer i Norge med slavekontrakter; tolkeseminar om tolkens psykiske helse; husleiekontrakten på 12 språk; universitetsutdanning i prostitusjon; og ny bok om helsetolking for tyrkiske tolker

Hei, alle lesere, mye jobb gjør at bloggen kommer sjeldnere nå enn før. Omlegging av nettstedet gjør også at jeg ikke har funnet ut hvordan jeg legger inn farger og andre fonter, derfor en visuelt kjedelig blogg denne gangen. Men sjekk innholdet! Snart kommer det nye lover på engelsk her også. Salærsatsen forslås nedsatt i … Les mer Salærsatsen for rettstolking foreslått nedsatt; IMDis rapport om tolkers arbeidsforhold; EU omgår avtalen med aiic, som har streiket pga dårlig lyd ved fjerntolking; amerikansk tolkefirma rekrutterer i Norge med slavekontrakter; tolkeseminar om tolkens psykiske helse; husleiekontrakten på 12 språk; universitetsutdanning i prostitusjon; og ny bok om helsetolking for tyrkiske tolker