Ingen søknad om SFU i tolking, men hvor ble det av evalueringen? Ingen ny tolkestudie-dekan ennå. Fullstendig rettsløshet for tolker? Ny trakasseringssak med samme tolk Tolkeutdanning i ukrainsk Hvordan lage en skrivemaskin for kinesisk, som har over 4000 tegn? og hvordan klarspråk kan tilsløre virkeligheten

I forrige blogg etterspurte jeg den eksterne evalueringen av tolkestudiet, som ble bebudet ferdig i januar. Den er fortsatt ikke ferdig, og Rettstolken har (igjen) spurt instituttleder Hilde Arntsen om når den kommer. Vi venter i spenning! Ingen SFU-søknad fra tolkeutdanningen Sammen er vi faktisk noen jævler på forskningsbasert undervisning og innovative undervisningsmetoderProfessor ved tolkeutdanningen, … Les mer Ingen søknad om SFU i tolking, men hvor ble det av evalueringen? Ingen ny tolkestudie-dekan ennå. Fullstendig rettsløshet for tolker? Ny trakasseringssak med samme tolk Tolkeutdanning i ukrainsk Hvordan lage en skrivemaskin for kinesisk, som har over 4000 tegn? og hvordan klarspråk kan tilsløre virkeligheten

Trakassering av kolleger – ikke brudd på de etiske retningslinjene?

I en lengre rettssak i fjor ble to tolker oppnevnt i samme språk. Den ene tolken satte da i gang en svertekampanje av den andre, med en lang rekke grovt injurierende eposter, både til angjeldende domstol og til andre, utenforstående parter, og et større antall kolleger. Epostene inneholdt bl.a. krenkende beskrivelser, forsøk på latterliggjøring, og … Les mer Trakassering av kolleger – ikke brudd på de etiske retningslinjene?