Når opphører taushetsplikten? Og når kan en tolk uttale seg om et tolkeoppdrag «som privatperson»?

Det korte svaret på begge spørsmål er ALDRI. Bildet er tatt av Robin Higgins Tre personer ble knivstukket sent en kveld i Sarpsborg av en mann som må antas å være syk. Tre dager etter publiserer VG et intervju med en anonymisert person, som blir identifsert som tolk, både i overskriften, ingressen og i brødteksten. … Les mer Når opphører taushetsplikten? Og når kan en tolk uttale seg om et tolkeoppdrag «som privatperson»?

Telefontolking i koronatider

Korona og telefontolking: en fare for rettssikkerheten? Alle domstoler og andre tolkebrukere opplever nå et stadig større behov for å avlyse møter og heller bruke telefontolking. Dette kan være en akseptabel løsning i vanskelige situasjoner, men ukritisk telefontolking der tolken sitter et annet sted enn hos bruker eller på et annet offentlig kontor, er en … Les mer Telefontolking i koronatider