Tolker og rasisme, og antisemittismens lange skygge

Som en viktig aktør i rettsstaten har vi et selvstendig ansvar for hvordan vi tolker rasistiske ytringer i retten og i andre sammenhenger. En studie av hvordan tolkene i Europaparlamentet gjenga rasistiske ytringer på polsk og engelsk i tolking til polsk, engelsk og tysk, viser at tolkene har sprikende tilnærminger. Hovedtendensen var likevel at tolkene … Les mer Tolker og rasisme, og antisemittismens lange skygge