Det kommer til å bli mer fjerntolking – her er de internasjonale anbefalingene for tolker og brukere

Både EU og andre internasjonale organisasjoner bruker nå stadig mer fjerntolking, slik vi også ser i Norge, f. eks. ved politiavhør og fengslingsmøter. Det er viktig at både tolker og brukere er oppmerksom på "best practice" slik den er utviklet til nå. Kolleger fra hele Europa har laget en video for tolker om DOs and … Les mer Det kommer til å bli mer fjerntolking – her er de internasjonale anbefalingene for tolker og brukere