Polititolking, barnetolker, Hero og lille larven AldriOsloMett – og så litt nytt om NTREG

Tingretten ga politiet medhold i saken om anbud på tolking, som Rettstolken.com skrev om i august. Det hadde dermed ikke vært nødvendig å inngå noen en gros-avtale med HERO om tolketjenester (se Rettstolken.com 4. juli), og vi tolker og våre brukere kunne ha sluppet alle ulempene det innebærer å få oppdragene gjennom et monopolbyrå. Rett24 … Les mer Polititolking, barnetolker, Hero og lille larven AldriOsloMett – og så litt nytt om NTREG

Politiet setter alle tolketjenester ut på fireårskontrakter til Hero, Noricom og Salita, som får monopol i sine politidistrikter

For å få tolke for politiet i politidistriktene Oslo, Øst, Vest og Troms, må du nå være registrert hos HERO som AS eller selvstendig næringsdrivende. Ellers er du helt ute. I åtte andre politidistrikt er anbudet gitt til Noricom og Salita, med samme konsekvens for tolkene. Tolker i disse politidistriktene bør kontakte byråene for detaljer … Les mer Politiet setter alle tolketjenester ut på fireårskontrakter til Hero, Noricom og Salita, som får monopol i sine politidistrikter