Høyesterett er viktig – selv om vi sjelden tolker der

Høyesteretts avgjørelser er bindende og uttrykker en rettsoppfatning som senere blir lagt til grunn i andre lignende tilfeller. Høyesterett er dermed en kompassnål for andre domstoler. Men er høyestrerettsdommerne upartiske? Hvordan kan vi sikre det? Aftenposten Høyesterettsdommere utnevnes av Kongen (les: regjeringen) etter innstilling fra et eksternt råd som består av dommere, advokater og legmenn, … Les mer Høyesterett er viktig – selv om vi sjelden tolker der