Samiske parlamentarikere får mer taletid – hva med tolkene?

Ny dekan for fakultet for bl.a tolkeutdanning ved OsloMet - forts. følger neste nr! Ekstern evaluering av tolkeutdanningen ved OsloMet - hvor blir det av rapporten? Ny ISO for simultantolking - nyttig også for oss! Legeforeningen bør stille krav til tolkene Doktoravhandling om video-tolking Hvordan be om unnskyld uten å gjøre det I Sametinget tolkes … Les mer Samiske parlamentarikere får mer taletid – hva med tolkene?