Politiet setter alle tolketjenester ut på fireårskontrakter til Hero, Noricom og Salita, som får monopol i sine politidistrikter

For å få tolke for politiet i politidistriktene Oslo, Øst, Vest og Troms, må du nå være registrert hos HERO som AS eller selvstendig næringsdrivende. Ellers er du helt ute. I åtte andre politidistrikt er anbudet gitt til Noricom og Salita, med samme konsekvens for tolkene. Tolker i disse politidistriktene bør kontakte byråene for detaljer … Les mer Politiet setter alle tolketjenester ut på fireårskontrakter til Hero, Noricom og Salita, som får monopol i sine politidistrikter