OsloMet latest news og markedet for tolketjenester, nye lover på engelsk, husleiekontrakten på 8 språk, universitetsutdanning i prostitusjon og den beste boken noensinne om rettstolking Evalueringsrapporten - tolkestudiet I 2021 ble det i regi av IMDi gjennomført en undersøkelse av tolkers arbeidsforhold og marked, som kom med en rekke konklusjoner og anbefalinger. Et overraskende funn … Les mer