Tolker og rasisme, og antisemittismens lange skygge

Som en viktig aktør i rettsstaten har vi et selvstendig ansvar for hvordan vi tolker rasistiske ytringer i retten og i andre sammenhenger. En studie av hvordan tolkene i Europaparlamentet gjenga rasistiske ytringer på polsk og engelsk i tolking til polsk, engelsk og tysk, viser at tolkene har sprikende tilnærminger. Hovedtendensen var likevel at tolkene … Les mer Tolker og rasisme, og antisemittismens lange skygge

Holocaust, tolking og vår tid. Til minne om Josef Berg, Holocaust-overlevende og norsk tolk. Denial, filmen om hvordan jøden og forskeren vant over Holocaust-fornekteren David Irving i retten

Noen ganger er man så heldig å få oppdrag som setter i gang dype tankeprosesser, vekker viktige minner, eller inspirerer til handling. Onsdagens Holocaust-konferanse i Malmø var et slikt oppdrag. Annen verdenskrig og de ufattelig omfattende massedrapene den førte med seg, er uvesentlig for de fleste i dag, mange vet ikke engang helt hva Holocaust … Les mer Holocaust, tolking og vår tid. Til minne om Josef Berg, Holocaust-overlevende og norsk tolk. Denial, filmen om hvordan jøden og forskeren vant over Holocaust-fornekteren David Irving i retten