Tolker i konfliktområder må beskyttes med egen konvensjon, på lik linje med journalister! Gi de afghanske tolkene opphold!

Den internasjonale tolkeorganisasjonen AIIC har siden 2009 samlet inn penger og, i samarbeid med en rekke andre organisasjoner, lobbet FN og nasjonale regjeringer og startet en underskriftskampanje for å få tolker og oversettere beskyttet av en internasjonal konvensjon, på lik linje med journalister. Verden kan ikke fungere uten oversettere og tolker. Vi bidrar til at … Les mer Tolker i konfliktområder må beskyttes med egen konvensjon, på lik linje med journalister! Gi de afghanske tolkene opphold!