Politiet setter alle tolketjenester ut på fireårskontrakter til Hero, Noricom og Salita, som får monopol i sine politidistrikter

For å få tolke for politiet i politidistriktene Oslo, Øst, Vest og Troms, må du nå være registrert hos HERO som AS eller selvstendig næringsdrivende. Ellers er du helt ute.

I åtte andre politidistrikt er anbudet gitt til Noricom og Salita, med samme konsekvens for tolkene. Tolker i disse politidistriktene bør kontakte byråene for detaljer om betingelsene.

Jeg skrev en kronikk i Klassekampen i februar, gjengitt i denne bloggen samme måned, der jeg advarte mot anbudsutsetting:

«Hvert år kjøper offentlig sektor tolketjenester for over 800 millioner kroner. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anslår at ca. 60 % av oppdragene er regulert gjennom anbud. Dette har utfordringer, ifølge IMDis rapport om anskaffelser av tolketjenester i offentlig sektor. Bare 12 % av tolkene ønsker oppdrag primært gjennom byråer, og de best kvalifiserte takker oftest nei; byråene tar nemlig opptil 50 % av honoraret. Offentlige virksomheter melder om mangelfull tilgang på kvalifiserte tolker, mens tolkene varsler om dårlige lønns- og arbeidsvilkår.» (Se bloggen Tolking på anbud truer rettssikkerheten.)

Nå er slaget tapt, politiet valgte å ikke organisere sin egen tolketjeneste, men heller sette tolkingen ut på anbud. Reglene for offentlige innkjøp slår fast at kjøp av tjenester for mer enn 1,3 millioner kroner skal lyses ut på anbud. I 2019 kjøpte norsk politi tolketjenester for nesten 60 millioner kroner.Riksrevisjonen kritiserte at tolketjenestene ikke var satt ut på anbud. Alternativet for politiet hadde vært å organisere sin egen tolketjeneste, slik Oslo Universitetssykehus gjorde etter at Noricom jukset med kvaliteten på tolkene og kontrakten ble sagt opp med øyeblikkelig virkning. EU har samme system, en egen sentral. Det er altså ikke påkrevd å bruke anbud, selv om både Justisdepartementet og byråene hevder dette uten å nyansere. I Oslo har Tolkesentralen vært en braksuksess, med strålende resultater både i form av gode tilbakemeldinger på kvalitet og pålitelighet fra kundene, og fornøyde og høyt kvalifiserte tolker.

Dessverre valgte politiet anbudsmodellen, og det uten å ta de tre ISOene som gjelder tolkebyråer, kontakttolking og tolking i justissektoren med i anbudsbetingelsene. HERO anvender dem ikke og synes ikke engang å ha hørt om dem.

Disse ISOene burde være pensum for enhver tolk og ethvert tolkebyrå! De er omtalt i detalj i boka Tolking i justissektoren (Cappelen Damm 2019).

I en rekke møter med inviterte tolker har HERO, som før anbudet formidlet ca 60 000 tolkeoppdrag i offentlig sektor i året, forklart hva anbudet går ut på og hvilke betingelser politiet har satt. Heldigvis for oss er et av politiets krav at tolkene skal få samme honorar som i salærforskriften, p.t. kr 848,00 – uavkortet. Ulempen er at i straffesaker får alle tolker det samme, uavhengig av kvalifikasjoner. I forvaltningssaker er honoraret gradert, men i begge typer saker oppmuntres HERO til å velge de best kvalifiserte fra NTREG, fordi HERO får et høyere formidlingshonorar jo bedre kvalifisert tolken er.

HERO vant anbudet i de fire politidistriktene på kvalitet. Men når de blir spurt om kvalitetskriteriene, kommer ikke tolkenes kvalifikasjoner med i svaret, kriteriene de ble bedømt på var i hovedsak tekniske, så som IT-løsning, dokumentasjon osv. Incentivet for å bruke kvalifiserte tolker er dermed lagt i et språk HERO sikkert forstår, nemlig penger. La oss håpe de også har en egenmotivasjon.

Anbudsutsettingen kommer ikke til å løse problemet med mangel på kvalifiserte tolker og det er usikkert hva det egentlig vil bety for oss som allerede tolker for politiet.

Det kom mange spørsmål fra tolkene på møtet jeg var tilstede på, bl.a. om forespørsel om nytt oppdrag samme dag for samme politidistrikt under en telefontolking, slik at tolken ikke kan få skriftlig bekreftelse på utført tolking i oppdrag nr 2. Alle oppdrag skal gå gjennom HERO, og løsning på slike problemer blir utarbeidet.

Et annet usikkerhetsmoment er om HERO vil kreve at tolken skal akseptere lavere betalte oppdrag hos f.eks. NAV for å få oppdrag hos politiet. Det er å håpe at HERO forstår og respekterer at tolken ikke nødvendigvis er kvalifisert for eller ønsker å tolke i helse- og sosialsaker, selv om han har lang erfaring fra justissektoren. Slik kobling vil undegrave tolkenes integritet og selvstendighet.

Her er et sammendrag av betingelsene HERO tilbyr og kravene de stiller til oss:

 • Tolken skal være registrert i NTREG
 • Mulighet til oppdrag hos alle HEROs kunder, ikke bare politiet
 • Salærforskriftens honorarer uavkortet til tolken for tolking og reisetid i straffesaker
 • Gradert honorar etter kvalifikasjoner i NTREG for forvaltningsoppdrag for politiet (A,B,C kr 697,00, D kr 624,00 E og lavere: kr 520,00)
 • Minstetid 60 min, deretter påbegynte halve timer
 • Reisetid t/r sammenlagt honoreres over 60 min, for forvaltningsoppdrag maks. 3 timer.
 • Alle kostnader etter Statens reiseregulativ
 • Reisetid beregnes etter bostedsadresse, uavhengig av hvor tolken befinner seg
 • Forskjellig reisesats for straffesaker og forvaltningssaker
 • Helg/kveld honoreres med + 30%
 • Natt/helligdag honoreres med + 50%
 • Politiet innhenter utvidet politiattest og taushetserklæring
 • IMDis etiske retningslinjer skal følges
 • Tolken må ha eget AS eller ENK, og fakturering må skje gjennom tolkens elektroniske regnskapssystem, (EHF ikke PDF). Det utbetales altså ikke lønn, men honorar med MVA.

HERO skal ha honnør for at de ikke bare sender ut skriftlig informasjon, men aktivt ber om innspill fra tolkene. Mitt innspill er at de leser og aktivt implementerer de tre ISOene som gjelder for tolking i offentlig sektor, og at de samarbeider med politiet om egne tolkerom for skjermtolking. Hjemmetolking er en fare for rettssikkerheten, uprofesjonelt og undergraver muligheten til å yte tolking av god kvalitet.

7th July 1966: The Metropolitan Police erect a sign drawing attention to the police information and interpreters, for the benefit of foreign visitors attending the World Cup in London. (Photo by Robert Stiggins/Express/Getty Images)

Publisert 20.06.2020

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s