Smittevern spesielt for tolker – og en Trumpsk tolkerebus

Vi har alle fått epost fra IMDi med formaning om konfidensialitet og lenker til offentlige sider om smitteverntiltak. Disse tiltakene er svært generelle, så her kommer EUs anbefalinger spesielt til tolker. Tolker som skal i retten eller andre institusjoner bør være ekstra varsomme.

Domstolene har nå en formidabel backlog av saker som ikke blir behandlet, i tillegg til det etterslepet de allerede hadde før krisen og som de fikk skarp kritikk av Riksrevisjonen for. Saksbehandlingstiden kommer til å bli lenger og det blir interessant å se om DA for eksempel vil foreslå å kutte ned rettsferien eller forlenge rettsdagen for å ta unna når domstolene åpner som normalt igjen. I mellomtiden ønsker Justisdepartementet å legge ut en midlertidig hastehøring over helgen,slik at domstolene kan behandle saker.

Tiltakene som foreslås er bl.a.:

  • Utvide adgangen til å holde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør i domstolene.
  • Utvide adgangen til skriftlig behandling i domstolene.
  • Tilrettelegge for funksjonelle løsninger for domsavsigelser.

Dette betyr at vi må belage oss på mye mer fjerntolking fra retten, antageligvis uten skjerm, men i beste fall ved bruk av skype. Det kan også være at politiet vil utvide bruken av telefontolking uten at tolken sitter på politistasjonen. Begge disse tiltakene kommer til å ha konsekvenser for retts- og polititolking langt utover denne krisens varighet, fordi krisen vil tvinge domstolene til å sette opp farten på digitaliseringsprogrammet.

Da er det viktig at tolker som eventuelt blir rådspurt om tekniske løsninger ikke synser og tror, men at de laster ned ISOene for faste og mobile kabiner, for utstyret inne i kabinene og for rettstolking. På den internasjonale tolkeorganisasjonen AIIC sine hjemmesider ligger det også info om krav til skjermer og plassering ved fjerntolking. Ikke alle disse kravene kan oppfylles i dagens rettssaler, men veilederne gir en god pekepinn om hva tolkene bør legge vekt på. Lenker finnes nederst på siden.

Konfidensialitet ved tolking hjemmefra. Det betyr i klartekst at ingen andre skal være i rommet eller kunne høre hva som sies under tolkingen. Det er ikke mer å si om det, men det kan være vanskelig å gjennomføre om det ikke er noen andre til å passe barna eller leiligheten er liten. Men hvis jeg ikke kan være helt alene i rommet under hele tolkingen, må jeg takke nei. Mer om konfidensialitet i bloggposten Telefontolking i koronatider. Det vil du også finne noen betraktninger om hva slag arbeidsforhold tolker bør insistere på ved fjerntolking, uansett hvor den foregår.

Så til smittevern spesielt for tolker

I Oslo tingrett ble det torsdag gjennomført en rekke nye rent praktiske tiltak. Blant annet er vannkaraflene fjernet fra rettssalene, kantinen stenges, og politiadvokater og statsadvokater vil midlertidig kunne bruke personalinngangen. Andre domstoler har innført lignende tiltak.

Følgende kan være lurt å gjøre og er også anbefalt av EUs tolketjeneste:

Ved simultantolking – bruk enten én kabin til hver tolk, eller gå ut av kabinen mens den andre tolker. Sitt så langt fra hverandre som mulig og bruk bordplaten minimalt til egne ting. Har kabinen bare én konsoll til to tolker, så be retten finne en konsoll til – ellers blir dere sittende og tørke av konsollene hele dagen – hvis dere ikke bruker gummihansker. En konsoll til to tolker er noe vi må jobbe hardt for å få retten til å forstå at ikke er et primadonnakrav, men et helt nødvendig og rimelig HMS-tiltak som vi må få på plass også under normale omstendigheter.

I dagens situasjon er det spesielt uheldig å bruke samme konsoll fordi tolkene, selv om de ikke bruker samme hodetelefoner, må koble dem til samme konsoll. Dere risikerer derfor at kollegaen flytter eller tar på dem av vanvare. Spyttdråper slynges opp til 2 meter ut i rommet når man snakker, så mikrofonen er en veritabel smittebombe!

Bruk ALLTID egne hodetelefoner ved simultan. Skumgummiputene er til vanlig fulle av bakterier, og i disse dager kan de også være oppholdssted for koronavirus.

En kabin er et ekstremt trangt og dårlig utluftet område der bakterier og virus antageligvis har storartede betingelser for å svirre rundt i lang tid. Bruk derfor desinfiserende våtservietter eller alkohol og tørk av alt du kommer til å berøre: Dørhåndtak/kabindøren, bordplate, stolsete, seterygg, konsoll, lampe, skjerm, dokumentutdrag, mikrofon osv. Det er usikkert hvor lenge viruset overlever på harde flater, men minimum 2 dager er angitt av helsemyndighetene. Og en må vel anta at renhold i kabinene, som aldri står øverst på lista, heller ikke prioriteres når all stab fysisk tilstede i retten, også renholdspersonalet, kuttes ned til et absolutt minimum.

Vanlig renholdspersonale har ikke lov til å tørke av konsollene, det må en tekniker gjøre, så du kan være 100 prosent sikker på at du bør unngå å berøre konsollen uten hansker eller uten å desinfisere den først – men da bør du helst ha god erfaring med konsoller fra før, så du ikke risikerer å koble dem fra eller rote til kanalene.

Ved konsekutiv: Ikke godta hvisketolking

Nå er tiden for full konsekutiv der du sitter eller står et annet sted i rommet enn klienten. Det tar lengre tid, men sånn må det være. Det er heller ikke akseptabelt å bli bedt om, slik jeg ble, å tolke alene hele dagen fra kabin – selv om den arrogante dommeren påstod at «det er slik vi bruker å gjøre det». Enten har han bøllet seg til det i andre saker, eller så har tolken ikke handlet forsvarlig, eller så har dommeren en såkalt massiv erindringsforskyvning. En hel dag alene i kabin er ikke forsvarlig, det er uprofesjonelt fordi kvaliteten på tolkingen blir dårligere uansett hvor god du tror du er, og du sliter veldig hardt på deg selv. Det merker du ikke før du har vært i gamet noen år og slitasjen begynner å sette inn. Hvis vi ikke skal oppleve etter påske at flere dommere mener at alenetolking i timesvis fra kabin er normalen, må vi forsvare arbeidsmiljøet vårt nå.

Sakslisten på domstol.no er ikke nødvendigvis oppdatert!

Domstolene er en samfunnskritisk tjeneste som må opprettholde deler av sin virksomhet knyttet til lov og orden også i krevende situasjoner. Samtidig er det viktig å delta i samfunnsdugnaden som skal redusere smittespredning. Derfor har domstolene redusert virksomheten ned til et minimum til og med 13. april. Det betyr at mange saker blir utsatt, og det vil partene i saken, og tolkene, få beskjed om. Tolker bør imidlertid være oppmerksom på at sakslisten på Når går saken ikke nødvendigvis er oppdatert – selv har jeg hatt en sak som ikke sto på listen og som jeg derfor trodde var avlyst. En rask telefon til OTIR viste at den likevel skulle gå. Men i prinsippet sier DA at, trass i innskrenkningene, vil følgende saker likevel til å gå:

  • Varetektsfengslinger
  • Domstolskontroll av straffeprosessuelle tvangsmidler
  • Domstolskontroll av (haste-) vedtak om bruk av administrativ tvang
  • Midlertidige avgjørelser som er nødvendig av hensyn til liv og helse og betydelige samfunnsinteresser.

 Rett24 skriver om Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett:

Etter at myndighetene torsdag kunngjorde nye og strengere tiltak for å bremse spredningen av Covid-19-viruset, har både Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett justert virksomheten ned mot et minimum. Fra tidligere er dommere pålagt å jobbe hjemmefra så langt det er mulig, men nå blir en mengde saker utsatt inntil videre.

Fortsatt fengslinger

Mange saker er utsatt. Fengslinger går som normalt, og pågående rettsmøter går som normalt så langt dommeren I saken vurderer det som gjennomførbart, i samråd med partene.

Ankesaker utsatt 

Også Borgarting lagmannsrett besluttet torsdag 12. mars at alle straffesaker som ikke er prioritert, blir utsatt. Begrunnelsen er at man ønsker å begrense antall meddommere som kommer inn i domstolene. Sivile saker skulle ikke utsettes og fristsaker og saker om forvaring ville bli prioritert, og gå som planlagt, ifølge Mari Fjørtoft Trondsen ved Borgarting lagmannsrett.  

Et søk i dag på Borgarting på Når går saken (25. mars) viser imidlertid at ingen rettsmøter er berammet frem til 1. juni, og det gjelder også mange andre domstoler, så situasjonen forandrer seg dag for dag. Har du fått en innkalling og er usikker, så ring heller domstolen et par dager før for å være sikker.

Lenker til nyttige nettsteder

Killian Seeber, Head of the Department of Interpreting, University of Geneva og fast tolk ved det Patentkontoret, har skrevet mye om fjerntolking. Her er to helt ferske lenker: https://www.researchgate.net/publication/337162747_Expectations_vs_experience_Attitudes_towards_video_remote_conference_interpreting

K: Seeber: Video Remote Conference Interpreting: what interpreters like and dislike about it http://event.novialys.com/Datas/isit/1110355_5bef25985008a/index….

Rettningslinjer for fjerntolking: https://aiic.net/page/8734/aiic-guidelines-for-distance-interpreting-version-1-0/lang/1

ISO 2603:2016 Simultaneous interpreting – Permanent booths – Requirements https://www.iso.org/standard/67065.html

ISO 4043:2016 Simultaneous Interpreting – Mobite booths – Requirements https://www.iso.org/standard/67066.html

ISO 20109:2016(en)Simultaneous interpreting — Equipment — Requirements https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:20109:ed-1:v1:en

ISO 20228:2019 Interpreting services — Legal interpreting — Requirements https://www.iso.org/standard/67327.html

Du kan lese mer om både ISOene og etiske og praktiske dilemmaer og råd i boka Tolking i justissektoren. En innføring i tolking i retten, hos politiet, barnevernet, i asylsaker og i fengselet. 

Boka kan bestilles fra CappelenDamm eller kjøpes på Adademika eller andre fagbokhandler.

Trumpsk tolkerebus

I mellomtiden, her er en liten tolkeøvelse for kolleger som tolker engelsk til et annet språk – Trumps pressekonferanse den 27. februar (transkribert av meg). Her gjelder til fulle regelen om at tolken ikke skal prøve å finne logikken i et resonnement som ikke har noen logikk . Lykke til!

We have been working with the Hill, very, very carefully and very strongly and I think we have good bipartisan spirit. We were asking for $2.5 billion and we think that’s a lot, but the democrats and I guess senator Schumer wants to have much more than that. And we’ll take it. If they want to give more. We’ll do more. We will spend more. Hopefully we won’t spend so much because we have taken it down to a minimum and we have had tremendous success. At the same time, you have outbreaks in some countries, Italy and various countries. China, you know about, where it started. And I spoke with president Xi and he is working very hard, he is working very, very hard. And if you can count on the reports coming out of China, that spread has gone down quite a bit. The infection has gone down over the last two days as opposed to getting larger. It has gotten smaller and we can be reliable and seems to have gotten quite a bit smaller. With respect to the money that’s being negotiated. They can do whatever they want. We are requesting 2.5. Some Republicans would like us to get 4 and some Democrats would like us to get 8.5 and we will be satisfied. We are bringing in a special lift tomorrow who works at the State Department. Very, very tremendously talented in doing this. I wanted you to understand something that shocked me and I spoke with dr.Fauci on this and I was really amazed and most people are amazed. The flu in our country kills from 25,000 people to 69,000 people a year. That was shocking to me. And so far, if you look at what we have with the 15 people and they are recovering, one is pretty sick. But hopefully will recover. But the others are in great shape. Think of that: 25,000 to 69,000 over the last 10 years and lost 360,000. These are people that have died from the flu. Hey, did you get the flu shot. And that is something.

Neste blogg kommer til å handle om lesestoff i de stille uker – bøker og artikler som både er spennende, morsomme eller opplysende – og som kan gi vokabular og innsikt.

Postet 25. mars 2020

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s