Telefontolking i koronatider

Korona og telefontolking: en fare for rettssikkerheten?

Alle domstoler og andre tolkebrukere opplever nå et stadig større behov for å avlyse møter og heller bruke telefontolking. Dette kan være en akseptabel løsning i vanskelige situasjoner, men ukritisk telefontolking der tolken sitter et annet sted enn hos bruker eller på et annet offentlig kontor, er en stor fare for rettssikkerheten.

Telefontolking i retten – mens tolken er på hytta eller på kafé?

Flere av oss har nå fått forespørsel fra domstolene om vi er villige til å tolke rettsmøter – som faktisk kan gå over flere dager – per telefon.

Det er åpenbart at hverken domstolene eller DA har tenkt på den faren dette utgjør for rettssikkerheten. Gjeldende skriv og anbefalinger om bruk av telefontolk er vage og gamle og glemt av de fleste, og de er ikke laget av DA, slik at de fleste domstoler ikke er oppmerksom på dem. Domstolene har heller ikke hatt behov for å kjenne til dem, fordi telefontolking i retten hittil har foregått i rettens lokaler. Nå ber de oss imidlertid om å tolke hjemmefra.

Telefontolking har lenge vært vanlig praksis i barnevernsmøter og hos politiet, både ved vitneavhør og opplesing av vedtak. Like lenge har det vært sterkt kritisert, men advarsler om brudd på taushetsplikten har stort sett falt på stengrunn. Telefontolking er en av de mest anstrengende tolkeformene og krever ekstrem konsentrasjon. At det oftest også innebærer elendige arbeidsforhold for tolkene, er et problem heller ikke tolkene selv har tatt alvorlig.

Noen etater har tatt kritikken til følge og installert egne tolkerom for videokonferanser, som UDI og Universitetssykehuset i Oslo (Tolkesentralen). Dette er virkelig eksempler til etterfølgelse.

Etiske og praktiske problemer ved telefontolking

Mange tolker tar telefonoppdrag, men det er også mange som reserverer seg av faglige og etiske grunner. Men «alle» kjenner tolker som arbeider med barn i stua eller på kafé – og som ikke har noen betenkeligheter eller motforestillinger.

Det etiske først – selv om det henger nøye sammen med de faglige.

Når retten nå ber oss tolke per telefon, har den ingen anelse om hvor vi er – altså hvor vi tolker fra og hvem som kan overhøre tolkingen.

Sikkerhetsmessig og ut fra personvernhensyn er telefontolking helt uakseptabelt. Det er umulig å kontrollere om tolken overholder taushetsplikten når retten ikke vet hvor han sitter og det samtidig er mulig for tolken å ta opp hele rettsmøtet eller avhøret (politiet) på sin telefon.

Hvem styrer samtalen?

For tolkebrukerne er det nesten umulig å kontrollere om tolkingen er nøyaktig og tro når det tolkes per telefon fordi det er mye vanskeligere å bryte inn og be om oppklaring eller gjentakelser. Når tolken ikke kan se taleren eller bare deler av møtet, går han glipp av viktig informasjon og vekslingen mellom tolk og taler blir mye vanskeligere. Tolken ender lett opp som ordstyrer.

Under slike forhold har tolken liten innflytelse på talernes hastighet og bolkenes lengde, det gjør at kvaliteten går ned. Dårlige arbeidsforhold setter tolken i et etisk dilemma – dårlig tolking er uetisk tolking.

Nøyaktighet i tolkingen blir svært krevende å kontrollere på tilfredsstillende måte fordi også retten har vanskelig for å styre ordskiftet når en eller flere av partene ikke er i lokalet fordi kroppsspråket blir borte og den visuelle kommunikasjonen brytes – det har de fleste dommere allerede erfaring med fra telefon- og videotolking inne i selve rettssalen. Det blir ikke lettere når også tolken sitter et annet sted. Skype er ingen løsning, det føyer bare et dårlig bilde til dårlig lyd.

Det er litt uklart om det er tenkt at bare tolken skal være på videolink eller om også alle de andre aktørene skal sitte hver for seg. De fleste mennesker er nervøse i sitt møte med retten – et virtuelt rettsmøte vil ikke bidra til at parter eller tiltalte føler at de har fått en rettferdig rettergang.

Hurrasitasjon for tolkene?

For mange tolker oppleves dette som en hurrasituasjon – vi får stadig flere oppdrag avlyst pga koronaviruset, og da er det flott å kunne sitte med kaffekoppen i godstolen og tjene penger på det. Dette er en korttenkt reaksjon. Telefontolking er ikke bare en dårlig løsning for brukerne, det er en dårlig løsning for tolkene også.

Hvorfor er dette en uheldig arbeidssituasjon?

Fordi de fysiske arbeidsforholdene er elendige. Tolken sitter ikke i et lokale som er egnet for tolking, med stillhet og ro rundt seg, som i et rettslokale. Det blir i praksis konsekutivtolking med dårlig simultanutstyr, den verste av begge verdener.

Lydkvaliteten er helt avgjørende for tolkingens kvalitet. Hverken politiets lokaler eller rettssalene har god nok lyd til at det som kommer gjennom tolkens mobiltelefon er av tilfredsstillende kvalitet.

En mobiltelefon er ikke et egnet arbeidsverktøy for en tolk, selv med hodetelefoner og ekstern mikrofon blir lyden mindreverdig. Langvarig mobiltelefonlyd direkte inn på øret er skadelig. Tolken risikerer også å måtte tolke i lange økter helt alene – i andre sammenhenger har tolken en makker som kan både bistå og kontrollere, men ved telefontolking er han alene.

Hvordan skal tolken ta pauser når møtet telefontolkes? Skal alle legge på røret og vente mens tolken kjenner stresset ved å måtte forte seg å hvile? Det er vanskelig å få forståelse for behovet for pauser i en så intens tolkesituasjon som telefontolking.

Vi håper DA vil komme med en anbefaling til domstolene om å bare bruke telefontolking når det er helt nødvendig. De må i slike tilfelle sikre seg at tolkene oppholder seg i kontrollerte omgivelser når de tolker, gjerne på den lokale politistasjonen eller lokale tingrett, slik at personvern og rettssikkerhet ivaretas. Det bør også sendes ut en påminnelse til tolkene gjennom Tolkeportalen, slik at de ikke påtar seg oppdrag der de ikke kan gjennomføre tolkingen på forsvarlig måte (§ 8 i IMDis etiske retningslinjer) og at de overholder taushetsplikten ved å forsikre seg om at ingen andre kan overhøre samtalen (§ 5).

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s