Flere kurs og konferanser i 2020

4. mars kl. 18-20 Litteraturhuset: 60 år i norsk barnevern

Samtale med psykolog Vigdis Bunkholdt

Arrangør: Norsk barnevernsamband

Psykologspesialist Vigdis Bunkholdt er en nestor i Norsk barnevern og har mange års praktisk og pedagogisk erfaring fra barnevernet. Hun har også skrevet mange lærebøker, og hun deltar fortsatt i den offentlige debatten om barnevernet. I en samtale med Ellen Galaasen spør vi: Hva har vært drivkraften, hva har barnevernet fått til i løpet av disse årene og hvor ligger de sentrale utfordringene i dag? Det vil også være dialog med salen.

Norsk Barnevernssamband vil også presentere «Ti faglige verdier for godt barnevernfaglig arbeid» på Sambandssamlingen. Vi vil ha en dialog med salen om hvordan disse faglige verdiene kan støtte opp om barnevernsarbeidernes praksis.

11. mars kl. 18-20 Litteraturhuset: Rwanda etter folkemordet. Åpent debattmøte

Åpent temamøte

onsdag 11. mars 2020, kl. 18:00 til kl. 20:00

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

Rwanda 25 år etter folkemordet. Ble Rwanda landet som lyktes med forsoning og utvikling etter et folkemord?

Morten Bøås, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), innleder. Bøås arbeider blant annet med Afrika, konflikter, sårbare stater og internasjonale organisasjoner.

I tillegg vil høyesterettsdommer Erik Møse, tidligere medlem av den internasjonale domstolen for Rwanda, delta.

12. mars Nasjonalbiblioteket kl. 18 – 19: Den norske rettsstaten. Strømmes.

Asle Toje, Benedikte Moltumyr Høgberg, Øyvind Østerud og Nils August Andresen

Fra Magnus Lagabøtes landslov fra 1200-talet via Grunnloven fra 1814 og fram til i dag har lover lagt grunnlaget for organiseringen av det norske samfunnet. I en rettsstat er ikke lovene til bare for å regulere kriminell atferd, de skal også regulere politikken og maktutøvelsen. Hvordan har rettsstaten utvikla seg gjennom århundrene? Hvordan skiller den norske varianten seg fra andre, og hvordanbør forholdet mellom demokrati og lovstyre være?

Jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg møter statsviterne Asle Toje og Øyvind Østerud til en samtale ledet av Minerva-redaktør Nils August Andresen.

Artificial Intelligence and the Interpreter

21. mars, London. Organisert av AIIC UK & Ireland

How will artificial intelligence change the interpreting profession? The implications for the market, interpreter training and the delivery of interpreting services could be profound. In this day-long symposium experts in the field will explain how advanced current speech-to-speech translation solutions are, what the challenges are, how AI can support human interpreters, and what we can expect in the future.

A non-profit event for interpreters, researchers, students, journalists, AI/technology enthusiasts and members of the general public with an interest in the subject.

Mer info her: https://www.eventbrite.co.uk/e/artificial-intelligence-and-the-interpreter-tickets-90121288199

Merk at alle kurs i regi av den internasjonale tolkeorganisasjonen AIIC og alle konferanser etc. jeg legger ut her, også er åpne for ikke-medlemmer.

AIIC Italy: Contemporary english pronunciation: accuracy, confidence, fluency.

21. – 22. mars, Milano

Need to polish up your English acccent?

Mer info her: AIIC-ITAContemporary-english-pronunciation

Deutsch für KonferenzdolmetscherInnen (mit Deutsch als C-Sprache) German for Conference Interpreters (with German as a C-language)

18. – 27. mars, Germersheim, Tyskland

Program: Block I: (18.03. – 21.03.)

Verbesserung der sprachlichen und landeskundlichen Kompetenz, Wortschatzerweiterung, Analyse von TV-Sendungen, Dolmetschübungen

Block II: (23.03. – 27.03.)

Praktische Dolmetschübungen in Sprachgruppe (Simultan, auf Wunsch Konsekutiv), Dolmetschkonferenzen mit hochmoderner Dolmetschanlage.

Mer info: https://www.isg-uni-mainz.de/kurs.php?kurseID=2

EULITA, den europeiske paraplyorganisasjonen for rettstolker og juridiske oversettere, arrangerer en rekke konferanser, den nærmest forestående er deres årlige fagkonferanse, som jeg har har stort utbytte av å være med på i flere år. Dette er to av dem:

PEEMPIP conference: Training the Modern Legal Translator & Interpreter

28. mars, Aten

This 10th Anniversary Conference aims to examine the face and needs of legal interpreting and translation in changing times, by bringing together trusted practitioners and prominent academics, considering that the changing legal, social and economic conditions demand professionals who can constantly adapt their services to new settings and new conditions.

This conference is addressed to anyone interested in matters of legal translation and interpreting (e.g. translators, interpreters, lawyers, academics, trainers, students, etc.).

Mer informasjon: event.peempip.gr

Legal Translation and Interpreting: New Challenges, New Opportunities for Signed and Spoken Language Interpreters

29. mars, Aten

Mer info: EULITas hjemmeside: https://eulita.eu/wp/upcoming-events/

Gemensamt etikseminarium för tolkar

18. april, Stockholm

Presentation av Kammarkollegiets tillsyn av auktoriserade tolkar samt kort information om tillsyn av konferens- och EU-tolkar.

Tolketik: Yrkesetiska regler – Vad gäller?

Vilka olika lagar och regler finns för auktoriserade tolkar, konferenstolkar, EU-tolkar, och hur väl stämmer dessa överens med de etiska dilemman vi ställs inför i vår yrkesutövning?

Tolkens ansvar, t ex vid tillsättning av jobb. Är det förmedlingens ansvar om man bokar in ”fel” tolk eller ska tolken säga nej?

Kan eller t.o.m. ska tolken gripa in om man märker att parterna missförstår varandra eller säger fel? Hur? Krockar detta med kravet på opartiskhet?

Vad / hur gör man om man märker att en kollega tolkar fel?

Distanstolkning idag och i framtiden

Vilken teknik finns idag, för videotolkning i domstol respektive för konferenstolkning – på den privata marknaden såväl som inom EU. Vart vi tror utvecklingen är på väg?

Konfidentialitet, tolketik och sociala medier – lagligt men kanske inte etiskt. Vad kan tolken dela på sociala medier, vilka regler finns och vad är yrkesetiskt korrekt?

Vad betyder det för tolken att mer och mer strömmas / läggs ut på nätet / delas?

Påmelding: Rättstolkarna: rattstolkar@gmail.com

Actualización de lengua y civilización españolas

18. – 22. april. Madrid

Por primera vez CIMAD y el Grado de Traducción e Interpretación de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid se unen para la realización de un curso para intérpretes profesionales.

El curso de Actualización de lengua y civilización españolas para intérpretes de conferencia que se celebrará en Madrid, del lunes 18 al viernes 22 de mayo, está dirigido a intérpretes que deseen perfeccionar la lengua española en C o en B. El curso consta de 25 horas lectivas que se complementarán con actividades de ocio que se reparten en cinco días, en un horario de 9:30 a 16:00.

Mer info og registrering: alberto.mesas@cimadrid.eu

Fecha límite de inscripción: 1 de abril de 2020

Språkdagen 2020: Felles språkansvar

21. april, Det Norske teateret, Oslo

Blant emnene er den nye språkloven, helsespråk, språk og digitalisering og mindretallsspråk i Norge.

Consecutive interpreting refresher with Andy Gillies

20. – 21. juni , Den Haag

This seminar for professional conference interpreters will look at the component skills that go to make up consecutive interpreting and will address
them both in isolation and as part of the complex activity that is consecutive interpreting. Advanced presentation skills, analysis, memory, note-taking and note-reading will all be addressed.

Mer info: https://aiic.net/events/856/consecutive-interpreting-refresher-with-andy-gillies-20-jun-2020

Portuguese Language Refresher Course for Conference Interpreters – Faculdade de Letras, Lisbon University

20.-21. juli, Lisboa

The course is intended for:

 • trained and recently trained professional interpreters with passive Portuguese (expected level B2 or more) in their language combination, or who are in the process of adding the language, preferably with English, French or Spanish mother tongue;
 • interpreters with other mother tongues, provided that they are able to pair up with another participant with the same language combination, so that a trainer in their mother tongue will not be required.

Mer info: https://aiic.net/events/859/portuguese-language-refresher-course-for-conference-interpreters-faculdade-de-letras-lisbon-university-20-jul-2020

Den britiske oversetter- og tolkeorganisasjonen Institute of Translation and Interpreting ( ITI) har en hjemmeside med lenke til konferanser og kurs i UK, men kalenderen viser bare en måned ad gangen, så jeg legger heller lenken ved her: https://www.iti.org.uk/professional-development/events-calendar/

Short Courses for conference interpreters with English B

24. – 28. august  2020, London

Dette kurset har jeg selv tatt for noen år siden, og det kan varmt anbefales!

Christine Adams and Zoë Hewetson have run successful courses for working interpreters with English B for the past six years and are proposing to run more in 2020.  We provide opportunities for colleagues to work on their B in a practical, supportive environment.
This year’s courses will run from August 24-28, 2020.  They will include: 

 • simultaneous interpreting,
 • consecutive (if requested),
 • tailored feedback from English A course tutors,
 • voice coaching,
 • English enhancement,
 • talks and debates on topical issues,
 • participant speech preparation and delivery.

They will take place in central London.  We could accommodate two different A language groups in that week, with a minimum number of six per group and a maximum of ten.
Please send us an email if you are interested in attending, giving your A language.  We would like to have expressions of interest by March 13, 2020 so we can establish the A language groups. The fees are £1250.00 (covering tuition, not accommodation). 

Christine Adams, AIIC
ch.adams@btinternet.com 

Zoë Hewetson, AIIC
zoehewetson@hotmail.com

Jurilinguistics III: Interdisciplinary Approaches to the Study of Language and Law

1.-2. oktober, University of Cambridge, UK

The symposium aims to provide a meeting point for professionals and researchers interested in the intersection of language and law from different disciplines, including translation and interpreting studies, sociology, anthropology, criminology and, indeed, law and linguistics. The purpose is not only to identify progress and key insights into this hybrid field, but also to explore new areas of study and/or research. To this regard, the organising committee welcomes proposals on topics including but not limited to the following:

 • Translation and interpreting in legal settings
 • Translation and interpreting at international and regional institutions
 • New approaches to the language of the law: research, training, social impact
 • Legal training for translators and interpreters: professional and ethical issues for legal, sworn, and court translators and interpreters
 • Bilingual training for law experts
 • Linguistic research methods in legal studies
 • Terminological research in new legal areas
 • Legal corpus analyses • Linguistic methods for and implications of legal interpretation
 • Accessible law: sign language court interpreting and other means of ensuring accessibility in legal settings
 • Processing and drafting of multilingual documentation in international organisations
 • Law and multilingualism: bilingual and multilingual legislation and legal orders
 • Translation and interpreting in international legal and police cooperation
 • Human rights and languages
 • Sociological approaches to law
 • Transsystemic approaches to the study of comparative law and language
 • Linguistic and intercultural mediation in legal settings
 • Language policies in the administration
 • Minoritized languages: legal language, terminological normalization, planning diverse domains of study and/or research
 • More information: www.jurilinguistica.com

Konferanser i 2021

Transius Conference

30.06 – 02.07.21, Geneve

Organised by the Centre for Legal and Institutional Translation Studies (Transius) of the University of Geneva’s Faculty of Translation and Interpreting (FTI) in cooperation with IAMLADP’s Universities Contact Group (UCG).

The 2021 conference will combine keynote lectures, parallel paper presentations, a poster session and thematic roundtables, so that all participants, from high-level experts to translation trainees, can benefit from the exchange of experiences. Contributions on the following themes are welcome: 

 1. Problems, methods and competence in legal translation, including comparative legal analysis for translation
 2. Terminological issues in legal and institutional translation
 3. The use of corpora and computer tools for legal and institutional translation practice, training and research
 4. Sociological and ethical issues in legal and institutional translation
 5. Developments and implications of institutional policies of translation and multilingual drafting
 6. Thematic specialisation in institutional translation (technical, scientific, financial, etc.)
 7. Translation quality control, quality assurance and management practices in institutional settings
  1. Court translation and interpreting
  2. Legal and institutional translator training


More information: transius.unige.ch

Cambridge Conference Interpretation Course

http://www.cciconline.net/howtoprepare.php

Dette kurset ledes av en av Europas beste konferansetolker, fra NATO, og instruktørene er alle konferansetolker på høyt internasjonalt nivå. Jeg tok selv kurset for en del år siden, og hadde stort utbytte av det. 2020- kurset er fulltegnet, men det går hver eneste år.

2021 session dates: 1.-13. august

Working languages for this session: English, French, German, Spanish, Russian, Italian.

Publisert: 02.03.2020

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s