IMDi trekker seg fra debatt om tolkeregisteret i NRK!

Klassekampen trykket mitt svar til IMDi , som gjengis nedenfor. Da tok Dagsnytt 18 kontakt meg meg for å holde en debatt om saken med seksjonsleder Hanne Løfsnes fra IMDi. Først var svaret positivt, og debatten skulle finne sted fredag 28. februar, men så trakk IMDi seg – uten forklaring.

Samtidig kjemper Tolkeforeningen med nebb og klør mot at politiet setter sine tolketjeneste er ut på anbud- nettopp det jeg advarte mot at ville bli en konsekvens av det nye registeret. Her er argumentene IMDi ikke ville svare på offentlig:

I sitt svar til min kronikk i Klassekampen 18. februar skriver Imdi ved seksjonsleder Hanne Løfsnes at «Ingen som i dag er kvalifisert som tolk blir diskvalifisert i det nye systemet» og at «de som tidligere var i høyeste kategori ikke blir dårligere kvalifisert av den grunn». Hvis Løfsnes med diskvalifisere mener å utestenges fra en kategori de tidligere har vært i, er dettr direkte feil. Tolkene nedgraderes, ikke fordi betegnelsene endres, men fordi innholdet endres. Nå kreves det en bachelor og den skal være fra OsloMet. Forstå meg rett – både grunnkurset og bachelorgraden er store fremskritt som har bidratt til å høyne både kvaliteten på og bevisstheten om dette i offentlig sektor, men de er ikke nødvendigvis den eneste eller beste veien til god tolking og ventelistene er lange.

Jo – alle kat. 1 tolker uten bachelor blir degradert og vil på sikt få mindre betalt!

Det Løfsnes behendig omgår, er at tolker som ikke ønsker/kan/kommer inn på (enda) en bachelor de ikke nødvendigvis trenger, blir dårligere klassifisert og avlønnet. Det er umulig å ikke nedgradere alle eksisterende kategorier når det legges en ny på toppen. Det forårsaket mange spørsmål på IMDis tolkeseminar om registeret at lønn skal avspeile klassifiseringen, men at endringen av satsene ennå ikke var tidfestet – registeret har økonomiske konsekvenser for tolkene som IMDi nødig vil snakke om.

Det er ikke sant at alle tolkens kvalifikasjoner blir registrert

Registerets skal «fremheve tolkenes tolkefaglige kvalifikasjoner. Koblinger til (…) Vitnemålsportalen sørger for at all informasjon om tolkene er dokumentert».

Dette er i beste fall villedende. For det første betyr å fremheve tolkenes tolkefaglige kvalifikasjoner at bare tolkekurs tatt i Norge skal registreres og vektes, i motsetning til i dagens register, som oppgir all høyere utdanning. Hvordan kan Løfsnes da påstå at «Registeret vil gjøre det lettere for alle å søke opp de best kvalifiserte tolkene»? Er det virkelig bare graden fra OsloMet som gjør tolkene til «best kvalifisert»?  Det er en alvorlig mangel at hverken språk- eller samfunnsvitenskapelige studier vil være synlige eller vektes – særlig i lys av at bred kunnskap og erfaring er en absolutt nødvendighet i tolkeyrket.

For det andre er portalen mangelfull, i mitt eget tilfelle mangler all høyere utdanning, den ene av mine to translatøreksamener og endog to beståtte tolkeprøver, som IMDi selv registrerer. Kan vi da stole på registeret? IMDi vil ikke bruke det materialet vi alle måtte sende inn ved første gangs registrering og senere oppdatering. Dette er unødig byråkrati.

Alle registrerte tolker kan kalle seg kvalifiserte. Offentlig sektor får plikt til å bruke disse. Bra, men nå blir det lettere for byråene å bruke de dårligst kvalifiserte og billigste, for nå fyller også de de formelle krav. Dette svarer Løfsnes ikke på. Registeret gjør det vanskeligere å få høyest klassifikasjon og lettere å få lavest, og foregir samtidig å gjenspeile tolkenes reelle kvalifikasjoner. Dette er en fare for rettssikkerheten.

Det må lønne seg å kvalifisere seg. Det forutsetter at alletolkens relevante kvalifikasjoner vektlegges. Flere enkeltstående, språkspesifikke og kvalifiserende kurs og godkjenning av andre kvalitetssikrede, tolkerelaterte kurs er høyst nødvendig.

Vi trenger et bredere utvalg av kvalifiserende kurs og flere kurs- og studieplasser!

 Det er flott at det kommer et alternativt grunnkurs på Vestlandet, som kan utfylle de eksisterende og det kan bygges videre på, men når det er et krav at det skal kunne innpasses i bachelorprogrammet til OsloMet, er det grunn til bekymring over hvor mye handlefrihet Høgskulen på Vestlandet/Universitetet i Bergen vil få. Begge har/har hatt heltids tolkeutdanninger med obligatorisk klasseromsundervisning av langt bedre kvalitet enn de som nå tilbys i Oslo, idet de har vært språkspesifikke og med omfattende praktisk tolketrening. Vi er mange som er både spente og gleder oss.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s